En av de absolut största tillväxtmarknaderna när det gäller teknik och IT, är mobiltelefonerna och deras roll i vår vardag. Den nya tekniken har skapat möjligheten till att alltid  vara uppkopplade och redo att kommunicera med omvärlden. Det är inte bara för privatpersoner som tekniken för med sig nya vanor och nya möjligheter. Med hjälp av mobila telefonväxlar, som man kan läsa mer om hos www.unotelefoni.se, ökar företagens möjligheter till att vara flexibla. Uno telefoni har tagit fram teknik som gör att man kan kommunicera med sina kunder och leverantörer även när man inte fysiskt befinner sig på arbetsplatsen.

Den höga tillväxten inom bland annat mobiltelefoni, har lett till att många är intresserade av att investera för att få en bit av kakan.

”Jätteaffären ”Googorola”, som innebär en rejäl utmaning av Apple, har föregåtts av konkurrensprövningar världen över. Google har länge suktat efter Motorolas 17 000 patent för bland annat smarttelefoner och 6 800 liggande patentansökningar.”

Detta år, 2012, har det i världen redan under det första kvartalet sålts 45 procents fler mobiltelefoner, i klassen som kallas för smartphones. När det gäller de mobiltelefoner som inte anses vara lika smarta, har dock försäljningen minskat jämfört med tidigare. Detta är delvis ett uttryck för att våra vanor har ändrats. Mobiltelefonen har idag blivit till en del av oss själva, som vi i stort sätt alltid har med oss. Även på intima platser så som toalettbesök.  Skulle vi av misstag glömma vår mobiltelefon hemma, skapas för många en panik av att inte kunna leva som vanligt. Att inte ha sin mobiltelefon med sig har jämförts med att ha en arm mindre mot vad man brukar ha.