Hållbarhetsredovisning har blivit allt viktigare för alla företag då de flesta strävar efter ett hållbart arbete både när det kommer till miljö, personal och mänskliga rättigheter. Detta är extra viktigt för större teknikföretag som vill visa att de har schyssta villkor och gör vad de kan för att bidra till en bättre värld.

Teknikföretag som har över 2250 anställda och omsätter mer än 350 miljoner kronor per år är skyldiga att utföra en hållbarhetsredovisning. I en sådan här redovisning ska företaget bland annat redovisa hur de tar ansvar för miljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Rapporten kan antingen bli en del av förvaltningsberättelsen eller vara en separat bilaga som är skild från årsredovisningen.

Varför ska man hållbarhetsredovisa?

redovisaSedan den 1 juli 2016 är det en ny lag som säger att alla stora företag måste hållbarhetsredovisa men detta är något som även mindre företag kan göra. En hållbarhetsredovisning ger företaget en djupare insikt i hur de jobbar med etik och miljö samt andra hållbarhetsfrågor vilket kan ge en förståelse för hur de ska jobba med dessa frågor under kommande år. En anledning till att hållbarhetsredovisning blivit så viktigt är på grund av att svenska företag är alldeles för dåliga på att visa hur de jobbar med mänskliga rättigheter vilket ökar risken för barnarbete.

Hur hållbarhetsredovisar du?

Det enklaste sättet att hållbarhetsredovisa på är genom att ta in ett externt bolag som hjälper dig. Ska du göra den själv finns det inga direkta krav på hur den ska utformas men det finns krav på vad den ska innehålla samt att den revisor ska skriva ett yttrande om rapporten. Du måste även publicera hållbarhetsrapporten inom sex månader på ditt företags webbplats eller låta rapporten bli offentlig genom att lämna in den till Bolagsverket som offentliggör den på nästa årsstämma.