Driver du en webbplats är det viktigt att du har ett bra analysverktyg för att analysera trafiken på webbplatsen. Problemet med många analysverktyg är att de är komplicerade samtidigt som de inte respekterar besökarnas integritet. Matomo är emellertid ett lysande undantag och en lösning som fler webbansvariga borde använda sig av.

Det är inte möjligt att överskatta betydelsen av ett bra analysverktyg när man till exempel vill öka antalet besökare till en webbplats, eller förbättra konverteringsgraden avseende de besökare som redan besöker webbplatsen. Utan ett professionellt verktyg är det i princip omöjligt att göra en ordentlig analys av vem som besöker webbplatsen och varför. Har man inte kontroll på detta kommer marknadsföringen att baseras på gissningar i stället för reella fakta, vilket sällan är något som leder till ett lyckat resultat.

Matomo – ett modernt och lättanvänt analysverktyg

En ny stjärna på himlen för webbanalysverktyg är Matomo, en mycket professionell lösning som erhåller lysande recensioner av sina användare. En av de stora fördelarna med Matomo är att det är lättanvänt, detta trots att det är ett komplett och mycket professionellt verktyg där all besöksdata som behövs är tillgänglig. Gränssnittet är mycket användarvänligt och du kan dessutom få tillgång till en mycket kompetent support som hjälper till med såväl implementering som dataanalys.

Matomo och den personliga integriteten

Den kanske största fördelen med Matomo är hur verktyget hanterar den personliga integriteten. Använder du dig av Google Analytics delar du med dig av besökardatan till Google som således får full insikt i din kunddata. Det är dessutom inte något som du kan välja bort – som användare av Google Analytics har du inte något annat val än att låta Google få del av all besöksinformation.

Detta problem har du inte om du använder dig av Matomo som analysverktyg. Med Matomo delar du inte med dig av användarinformationen till någon annan, det är endast du själv som har tillgång till denna. Så länge du följer GDPR-reglerna är det du ensam som bestämmer vem som ska få tillgång till informationen. Ett användande av Matomo innebär helt enkelt att vi får en säkrare webb där den personliga integriteten respekteras på ett helt annat sätt än när man installerar till exempel Google Analytics.