I och med att vi lever i ett IT-samhälle så blir fler delar av vårt samhälle digitaliserat. Det är svårt att få en övergripande kontroll över en digital värld och därför kommer det till lagar som tvingar oss att ta säkerhetssteg för hur vi bland annat interagerar, handlar och sköter företag.

Dessa lagar har gjort det lättare för oss att vara digitaliserade och få ett säkrare sätt att hantera samhällsfrågor.

  • Kassaregisterlagen, alla som har en handel ska ha ett fungerande och digitalt kassasystem
  • Dataskyddslagen/dataskyddsdirektivet, handlar om personuppgiftslagen och vilka uppgifter som ges ut via Internet
  • Spärrfunktionen, för att stoppa att en faktura kommer upp i ett visst belopp, till exempel vid användning av mobiler utomlands
  • Konsumentköplagen kan se annorlunda ut om det handlar om e-handel men är i princip densamma och har samma krav på företag och köpare
  • Distansavtalslagen, denna är då den lag som främst riktar sig mot e-handel och hanterar samma frågor som vanlig handel men då med dem digitala bitarna

Lagarna är fler och innefattar främst säkerhet för de som handlar på Internet, däremot kassaregisterlagen är något som kommer att tillämpas i varje butik och handel. Och om skatteverket får som de önskar så kommer lagen även gälla för marknadshandlare. På cash it hittar ni bra kassasystem till ditt företag.