I dagens media möts läsarna ofta av alarmerande nyheter kopplat till en ansträngd miljö vars resurser människan har nyttjat lite väl hårt. Problemen med klimatutmaningarna som jorden står inför är att människan har överkonsumerat de olika resurserna från mat, byggnadsmaterial, förpackningar och maskiner. Genom att förlänga livslängden på resurserna som jorden erbjuder, är inte överkonsumtionen av naturtillgångar den största delen av miljöproblemen.

Genom att återvinna batterier, papper, plast, glas och metall kan konsumenten hjälpa till att förlänga naturtillgångar och materials livslängd. Genom att rensa soporna utifrån de olika materialen, kan de återanvändas. Genom att sortera metallen för sig, kan den här naturtillgången återanvändas till andra förpackningar, maskiner eller instrument som kräver materialet. Det innebär att tillverkare kan köpa återvunnen metall, vilket gör att den miljöpåfrestande processen som metallutvinning kräver kan skippas. Dock är inte endast återvinning av metall bra för att minska utsläppen vid utvinning av ny naturtillgång, utan det gäller material som plast, papper, glas och kartong. Men även prylar som batterier, lampor, madrasser, elektronik och möbler.

En ny idé av återvinning

De senaste åren har en ny idé myntats kring hållbarhet och konsumtion av produkter, nämligen idén refuse, reduce, reuse, repair och recycle. En idé som handlar om att konsumenten ska försöka att avstå från att konsumera produkter som håller en sämre kvalitet, ej kommer användas och att försöka förlänga livslängden på sina prylar. Klimatsmarta produkter består av material som har lägre klimatpåverkan, en långvarig kvalitet och något som ska hålla i längden. Det innebär att om konsumenten står i valet mellan att köpa en stickad tröja i viskos eller i akryl, är det förstnämnda valet troligtvis det bästa. Då en tröja i viskos har bättre kvalitet, är ett naturligt material och är något som troligtvis kommer hålla länge. Det innebär att konsumenten ska försöka att köpa produkter med bra kvalitet, avstå från onödig konsumtion, återanvända saker, laga fungerande varor och att återvinna när produkten inte kan användas till något mer. För om allt fler världsmedborgare följer den här idéen, förlängs livslängden på de naturtillgångar som redan är producerade och färre miljögifter släpps ut.